ANDROMEDA      GAUDEAMUS      HOSTADRIA      SWING

Fiskalizacija

Početkom 2010. godine u Federaciji BiH stupio je na snagu Zakon o fiskalnim sustavima kojim se uređuju pitanja evidentiranja i kontrole prometa roba i usluga putem fiskalnih sustava. Ovim zakonom je predviđeno da su sve pravne i fizičke osobe, koje vrše promet roba na veliko i malo ili pružaju usluge, obavezne staviti fiskalne uređaje u funkciju evidentiranja prometa u zadanim rokovima. Izuzetak su poduzeća koja spadaju u energetski, telekomunikacijski, poštanski sektor; komunalna poduzeća, banke i osiguravajuća društva, vjerske organizacije te određene obrazovne, kulturne i umjetničke institucije. Sve ostale pravne osobe (STR, d.o.o., ugostiteljske i zanatske radnje…) dužne su po Zakonu uvesti fiskalni sustav.

Što je to fiskalni sustav?
Fiskalni sustav je fiskalni pisač ili kasa koji evidentira promet, te prikupljene podatke šalje u Poreznu Upravu FBiH, putem GPRS (mobilne) mreže.

Koji uređaj odabrati?
Ovisno o Vašoj djelatnosti, morat ćete odabrati uređaj koji najbolje odgovara Vašim potrebama. Fiskalni pisač je uređaj koji se veže na PC računalo na kojem je aktivna aplikacija (program) koja mora biti kompatibilna s fiskalnim pisačem. Fiskalna kasa je cjelovit sustav, sličan registar kasi, koji samostalno evidentira promet te za njen rad nije potrebno računalo.

Koji su rokovi provođenja fiskalizacije?
Komisija za fiskalizaciju u Federaciji BiH, produžila je rok i utvrdila novu dinamiku uvođenja fiskalnih sistema u Federaciji BiH. Tako će, hoteli, moteli, restorani, barovi, kantine, benziske crpke i apoteke, moći obaviti fiskalizaciju do 31. 01. 2011.godine. Trgovine na malo, koje spadaju u drugu grupu opisanu u Pravilniku o dinamici fiskalizacije, kao i trgovine na veliko, će imati novi rok do 15. 04. 2011. godine. Izmijenjeni Pravilnik o dinamici fiskalizacije se nalazi na internet stranici Federalnog ministarstva financija (www.fmf.gov.ba) u dijelu Fiskalni sistemi-sustavi.

Kako odabrati dobavljača fiskalne opreme?
Po zakonu, fiskalni uređaj morat ćete kupiti od ovlaštenog prodajno-servisnog partnera koji ima ugovor s certificiranim proizvođačem/distributerom fiskalnih sustava. Osim toga, Zakon propisuje da morate potpisati servisni ugovor s partnerom u fiskalizaciji, koji će Vam osigurati kontinuiran rad tog fiskalnog sustava.

Ovim Vas želimo obavijestiti da je poduzeće Hertronic d.o.o. Grude ovlašteni distributer i serviser certificirane fiskalne opreme. Pored fiskalne opreme u ponudi ćemo imati i Swing programska rješenja koja su kompatibilna s fiskalnim sustavima. Servisna podrška, brzina odziva i uopće tehnička osposobljenost vašeg partnera u fiskalizaciji, ključ je uspjeha u uvođenju i održavanju vašeg fiskalnog sustava.
Koraci fiskalizacije
 1. Nakon odlučivanja za jedan od fiskalnih sistema i potpisivanja kupoprodajnog ugovora sa ovlaštenim distributerom, poreski obveznik čeka da mu distributer isporuči uređaj.
 2. Poreski obveznik odabire ovlašteni servis te potpisuje ugovor o servisiranju.
 3. Poreski obveznik podnosi zahtjev za fiskalizaciju, tako što popunjava ZIF obrazac i dostavlja ga odabranom servisu sa kojim je potpisao ugovor za servisiranje i tehničku podršku.
 4. Serviser popunjava dio ZIF obrasca koji je predviđen za podatke o fiskalnom uređaju.
 5. Serviser fiskalnih uređaja putem web portala PUFBiH unosi podatke sa ZIF obrasca.
 6. Nadležni inspektor, također putem web portala, pregleda unesene podatke te zakazuje datum za fiskalizaciju.
 7. Na dan zakazane fiskalizacije uređaja, inspektor dolazi u servis, gdje je potrebno obezbijediti dovoljan radni prostor i jedno dodatno radno mjesto za inspektora, te se započne sa procesom fiskalizacije.
 8. Prije samog početka, serviser je dužan pokazati inspektoru proizvođačku plombu koja ukazuje na to da uređaj nije prethodno otvaran.
 9. Serviser zatim skida proizvođačku plombu, ulazi u režim fiskalizacije kase (stavlja se džamper na predviđeno mjesto) te počinje pod nadzorom inspektora unositi podatke u fiskalnu memoriju.
 10. Nakon završetka unosa i detaljne provjere ispravnosti podataka, na kasi se potvrđuje zahtjev za fiskalizaciju.
 11. Serviser štampa prvi dnevni izvještaj na kome su uneseni podaci o firmi te se zajedno sa inspektorom još jednom provjerava.
 12. Ukoliko je sve u redu i podaci su ispravni, uz nadzor inspektora, serviser lijepi plombe na fiskalnu kasu na za to predviđena mjesta.
 13. Fiskalna kasa se zatvara, zašarafi, stavlja zagrijan vosak za plombiranje i utiskuje servisni pečat.
 14. Serviser vrši inicijalizaciju GSM terminala i šalje prvi prenos podataka na server PUFBiH. (Svaki daljni prenos podataka će se desiti u isto vrijeme kada je bio i prvi, inicijalizirajući, prenos podataka, ukoliko ne bude potrebe za promjenom od strane PUFBiH.)
 15. Inspektor online popunjava ZIF obrazac, sprema ga kao .pdf fajl, te zajedno sa servisnom knjižicom nosi u Poresku Upravu gdje štampa i ovjerava obrazac i knjižicu.
 16. Serviser u dogovoru sa inspektorom odlazi u PU gdje podiže dokumente i nosi ih poreskom obvezniku, čime je konačno završena fiskalizacija uređaja
500+
korisnika

039 663 033
Image
Image
Image

Hertronic d.o.o. Grude

Proizvodnja, prodaja i održavanje informatičkih sustava

Blage Zadre 20
88340 Grude
Bosna i Hercegovina

©2022 Hertronic. Developed by Hertronic. All Rights Reserved.

Search